Tot enkele eeuwen gelden geloofden de mensen dat geesten en spoken tijdens de nacht van Halloween uit hun graf kwamen om de huizen te bezoeken waar ze vroegen hadden gewoond. Om de geesten af te schrikken, verkleedden de dorpelingen zich als monsters en plaatsten ze kaarsen in uitgeholde rapen aan de voordeur.

Om de dorpelingen ook een vervoersmiddel te geven maakt de jeugdclub van de Leenderweg een Halloween wagen. 

Maquette jeugdwagen Buurtschap Leenderweg 2022
Maquette jeugdwagen Buurtschap Leenderweg 2022